Reklametavle

Reklame

Vegselskapet Hunderseter – Nysetervegen satte i 2012 opp ei tavle for reklameplakater ved bommen. Hensikten er å sikre orden og ryddighet ved bomanlegget og gi bedrifter et tilbud om profilering. Inntekter av salg av reklameplasser vil bli benyttet til å støtte tiltak som skal komme brukerne av vegen og fjellområdet til gode.
Styret i vegselskapet beslutter hvert år fordeling av reklameinntektene.
Årlig har inntektene uavkortet gått til preparering av skiløyper.

Det er 9 plasser i størrelse b x h 100 cm x 60 cm. Plassen leies ut for ett år om gangen, fra 1. feb til 31. jan. Vegselskapet fakturerer forskuddsvis. Leieprisen er kr 6000,- + mva.

Det skal benyttes folierte aluminiumsplater og vegselskapet vil ha bilde av skiltet før produksjon. Dette for å sikre et pent og ryddig uttrykk ved bommen.

Løse skilt og plakater vil heretter bli fjernet fra vegområdet. Tavla er for tiden full, og vi setter nye interesserte på venteliste.

Hvis ditt firma vil stå på lista, kan henvendelse sendes til post@hundersetervegen.no