Øyerfjellet rundt

Øyerfjellet rundt er en samarbeidsordning mellom veiselskapene i Øyerfjellet, hvor du kan betale bomavgift bare i den bommen hvor du kjører inn i fjellet.

Øyerfjellet har ca. 180 kilometer med fjellveger, se Øyer Fjellstyres hjemmeside..