Om oss

Hunderseter/Nysetervegen er et privat vegselskap i Øyer Kommune, bestående av 38 grunneiere, som har til oppgave å bygge og vedlikeholde vegnettet til setereierne på Nysetra og Hundersetra. I tillegg har vegselskapet vedlikeholdsansvar for Hitvegen og Pellevegen.

Hunderseter/Nysetervegen er også adkomstsveg til Gaiastova, Ilsetra, Pellestova og til øvre deler av Hafjell Alpinsenter. I tillegg er den adkomstveg til mange hyttefelt i og rundt Hafjell.

Driften av vegselskapet finansieres ved hjelp av bomavgift. Inntektene går til vedlikehold av vegnettet, og det kan i følge vegloven ikke utbetales utbytte til andelseierne.

Administrativt ivaretas driften av et styre på tre personer, valgt blant andelseierne. Hvert styremedlem har en funksjonstid på tre år. Styret setter bort vinterdriften for tre år om gangen. Sommerdrift og vedlikehold leies inn etter behov. Større investeringer besluttes i årsmøtet.

Vegselskapet yter tilskudd til Øyer Turskiløyper, som har ansvar for preparering av skiløypene i Øyerfjellet.